ಬುದ್ಧನ ಕಿವಿ
ಕಥಾ ಸಂಕಲನ
ಬೆಲೆ: ₹186 + ₹20 ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ: 150 (ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ)
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9945065060

Google Pay / Phone Pe / Paytm / UPI : 9945065060

ಹಣ ಪಾವತಿಯ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ ಮತ್ತು ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು 9945065060 ಈ ನಂಬರ್‌ಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ಅಪ್ ಮಾಡಿ.

Online ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ: imojo.in/buddhanakivi

ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು Bulk Ordersಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
9448676770 (ಕೃಷ್ಣ ಚೆಂಗಡಿ, ಅಮೂಲ್ಯ ಪುಸ್ತಕ)

FacebookInstagramTwitterLinkedInYouTube